top

main.go

(README.md)
RecipeDB
========

Hämta deps och installera allt
~~~shell
go build
~~~

Nice grej för live-reload av koden
~~~shell
go get github.com/codegangsta/gin
~~~

Kör genom att skriva i samma mapp som main.go
~~~shell
gin
~~~

Imports 6 package(s)

  1. github.com/go-martini/martini
  2. github.com/lib/pq
  3. github.com/coopernurse/gorp
  4. github.com/martini-contrib/binding
  5. github.com/martini-contrib/render
  6. github.com/mattn/go-sqlite3